NAD ನೋಂದಣಿ

ಬಗ್ಗೆ

ಡಿಜಿಲಾಕರ್ ತನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉಪಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಐಟಿ ಸಚಿವಾಲಯ (ಮೀಟಿವೈ) ಒದಗಿಸಿದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಶೇಖರಣಾ ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ದಾಖಲೆಗಳು/ಆರ್‌ಸಿ, ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ, ವಾಹನ ನೋಂದಣಿ, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದಾಖಲೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಡಿಜಿಲಾಕರ್, ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ, ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳ ನಕಲುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಉಳಿಸಲು ‘ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಾಕರ್’ ಆಗಿದೆ. ಡಿಜಿಲಾಕರ್ ಎನ್ನುವುದು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆ ಮೂಲಕ ಭೌತಿಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.

ಈ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ ಮೂಲ ನೀಡುವವರಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳು/ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ, ವಾಹನ ನೋಂದಣಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಡಿಜಿಲಾಕರ್ ಪ್ರತಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗೂ ಕ್ಲೌಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಲಾಕರ್ ಬಳಸಲು ಬಳಕೆದಾರರು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

ಟಿಎನ್ ತಾಂಡವ ಗೌಡ