ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಪ್ರೊ.ಲಿಂಗರಾಜ ಗಾಂಧಿ

ಉಪಕುಲಪತಿ, (ಅಧ್ಯಕ್ಷರು)

ಆಯುಕ್ತರು,

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ,

ನಿರ್ದೇಶಕ,

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ,

ಡಾ.ವಿ.ಆರ್.ದೇವರಾಜ್

ಡೀನ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಯೋ-ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ

ಡಾ. ಶಿಂಟಿ ಆಂಟೋನಿ. ವಿ

ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಶಿವಣ್ಣ

ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು

ಗುರುನಾಥ ರಾವ್ ವೈದ್ಯ ಡಾ

ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು

ಡಾ. ಸೀನಿಯರ್ ಅನೀಸಿಯಾ

ಶ್ರೀ. ಕರಣ್ಕುಮಾರ್

ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯ

ಶ್ರೀ.ಎಚ್.ಎನ್. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್,

ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯ

ಡಾ.ಆರ್.ಕೆ. ಚಂದ್ರನಾಥ್,

ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯ

ಶ್ರೀ. ಟಿ.ಎಚ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ,

ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯ

ಶ್ರೀಮತಿ. ಜ್ಯೋತಿ ವಿಜಯ್

ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯ

ಶ್ರೀ. ಥಾಮಸ್ ನೀಲಿಯಾರ,

ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯ

ಡಾ.ವಿ. ಗಾಯತ್ರಿ

ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸದಸ್ಯ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ,

ನಿರ್ದೇಶಕ

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ,

ಆಯುಕ್ತರು

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ,

ನಿರ್ದೇಶಕ

ಪೂರ್ವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ,

ಆಯುಕ್ತರು

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ,

ನಿರ್ದೇಶಕ

ಪೂರ್ವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ,

ಪ್ರೊ.ರಮೇಶ ಬಿ

ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ (ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ) ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು,

ಶ್ರೀಧರ್ C. N K.A.S (ಹಿರಿಯ ಸ್ಕೇಲ್)

ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ