ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೃಂದಾವನ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ NEP ಯ ಅನುಷ್ಠಾನ

ಸರಿಯಾದ ಹೆಜ್ಜೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು

ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೀತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 2020 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಕಾರ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು NEP ಸಮಿತಿಯು ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ; ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಮಾಸಿಕ ಮತ್ತು ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ (NEP), 2020 ರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯವು ಅದರ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಲೈವ್ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿದ್ದು, ಅದರ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಜೂನ್ 2021 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

2021 ರಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಟ್ಟದ ನೀತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಮನಿಕಂಟ್ರೋಲ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿವೆ.

ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಿತ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಬೃಂದಾವನ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹಯೋಗವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಗ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷಾ ಆಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪದವಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನದ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.