ಕ್ರೀಡೆ

“ನೈತಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವದ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತುಂಬುವುದು.”

ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಜಾಗತಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸೃಜನಶೀಲ ಸೇವಕರು ಮತ್ತು ಚುರುಕಾದ ಸಾಧಕರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀವನ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಮನೋಭಾವವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು, ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಶಾವಾದಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.   

ನಾವು ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಅಗತ್ಯ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. 

  • ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಸತಿ
  • ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ, ಮರುಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಬೆಂಬಲ
  • ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬೆಂಬಲ


ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು, ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಒಂದೇ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು/ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. 
ಇದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಂದ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ.