Academic Council Meeting Notice & Agenda

Academic Council Proceedings

Academic Council List

Prof. Lingaraja Gandhi

The Commissioner

The Director

Sri. S. Keshava Prasad

Sri. K. A. Thippeswamy

Dr. M. Pandurangappa

Sri. Ramesh Narayan Rao

Dr. Prema

Sri Pankaj Choudary

Smt. Sumaya Fathima

Dr.M.R. Lakshminarayan

Dr. Elezabath Jasmine

Prof. D.R. Sudha

Dr. Mahesh Kumar M. R

Dr. S N Venkatesh

Sri. C M Naveenkumar

Dr. Shivashankar

Dr. S. Hariprasad

Sri. Raghu G.P

Dr Anand Kumar C S

Sri. Jaware Gowda T , K.A.S (Selection Grade)