Academic Council Meeting Notice & Agenda

Academic Council Proceedings

Academic Council List

Prof. Lingaraja Gandhi

The Commissioner

The Director

Sri Rizwan Arshad

Sri. S. Keshava Prasad

Sri. K. A. Thippeswamy

Sri. Ramesh Narayan Rao

Dr. Prema

Sri Pankaj Choudary

Smt. Sumaya Fathima

Dr.M.R. Lakshminarayan

Dr. Elezabath Jasmine

Prof. D.R. Sudha

Dr. Mahesh Kumar M. R

Dr. S N Venkatesh

Sri. C M Naveenkumar

Dr. Vijayananda S

Dr. Supreth Kittenkere

Sri. Kumar R. N

Dr. Shivashankar

Dr. M. Pandurangappa

Dr. M. Muniraju

Dr. V. Gayathri

Dr. S. Hariprasad

Sri. M. Channakeshava

Sri. M.Venkatesh

Dr. Parvathi

Sri. Sunil Edward Mandes

Sri. Yogesh S Rao

Sri. Atma V. Heremata

Dr. V. Lokesh

Sri. Raghu G.P

Sri. Sridhar C. N K.A.S (Senior Scale)